Hae:

Netfind.fi  - Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Azores Promotion Oy, Lepolantie 16 B (PL 64), 00661 Helsinki, puh. 09-75154841

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Vesa Heinonen, puh. 09-75154841, info@netfind.fi

3. Rekisterin nimi

Netfind.fi-yritystietokannan rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Netfind.fi-yritystietokannan verkkopalvelutietojen asiakashallintaan ja palvelun kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, y-tunnus, verkkosivujen osoite, yrityksen toimintaa kuvaavat hakusanat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat markkinointirekisteri sekä rekisteröityjen omat ilmoitukset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta millään tavoin tai missään muodossa minnekään muulloin kuin viranomaisten lainsäädäntöön perustuvasta vaatimuksesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käsitellään ja säilytetään vain atk-laitteilla, ei manuaalisesti. Tiedot säilytetään huolellisesti rekisterinpitäjän tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tietojärjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

9. Tietojen tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot siten kuin henkilötietolain 26 - 28 §:issä on säädetty. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella:

Azores Promotion Oy, Lepolantie 16 B (PL64), 00661 Helsinki

Salassa pidettävien tietojen tarkastuksen yhteydessä varmistetaan tarkastusoikeutta käyttävän henkilöllisyys. Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyynnöstä kirjallisesti. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta ja sitä voi käyttää rajoituksetta.

10. Henkilötietolain mukainen virheen oikaisu

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö sekä esittää tietojen korjaus- tai oikaisupyyntö Palveluntarjoajalle yllä mainittuun osoitteeseen.